Valon massa-aaltoteoria: teorian ja tietokonemallien soveltaminen nkokeiden suunnitteluun

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Public description in Finnish or Swedish Hankkeessa tutkitaan valon massa-aaltoteoriaa, joka on erikoisen suhteellisuusteorian kovarianssiehdon täyttämä kuvaustapa valoaallolle häviöttömässä tai lähes häviöttömässä aineessa eli kansanomaisemmin läpinäkyvässä kiteessä. ENG ryhmä on julkaissut kuluvana vuonna Physical review julkaisusarjassa osoittanut että kovarianssivaatimuksen takia läpinäkyvässä aineessa etenevä valo on kentän ja aineen kytketty tila, joka kuljettaa mukanaan todellista atomitiheysaallon muodostamaa massaa. Projektin tavoitteena on yleistää teoriaa ja siihen perustuvaa tietokonemallia dispersiivisiin ja häviöllisiin väliaineisiin sekä nesteille ja kaasuille. Tietokonesiimulaatioin pyritään selvittämään mahdollisia koejärjestelyjä massatiheysaallon kokeelliseksi havaitsemiseksi. Projektissa tutkitaan myös valon aiheuttaman massa-aallon mahdollisia teknologiasovellutuksia.
LyhytotsikkoValon massa-aaltoteoria/Tulkki
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201830/06/2022

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.