Novel computer game for depression treatment

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Masennus (Major depressive disorder, MDD) on globaalisti suurin työkyvyttömyyn syy ja aiheuttaa mielenterveysongelmista suurimman sairauksien kuorman. Masennuksen kustannukset Yhdysvalloissa ovat >$200mrd ja Euroopassa >€100mrd. ~7% aikuisväestöstä kärsii masennuksesta vuosittain ja noin puolet masennustapauksista jää hoitamatta. Pääasialliset hoitokeinot ovat masennuslääkkeet (rajallinen teho, vaihteleva hoitovaste, sivuvaikutukset) ja erilaiset terapiamuodot (rajallinen teho, korkea hinta, heikko saatavuus). Ennen kaikkea, nykyiset hoitomuodot eivät lievitä masennuksen kognitiivisia oireita. Digitaaliset terapiat (Digital therapeutics, DTx) ovat uusi terveydenhuoltoteknologian muoto ja tarjoavat edullisen, hyvin skaalautuvan ja laajalti tarjottavissa olevan ratkaisumahdollisuuden globaaleihin terveydenhuoltohaasteisiin, kuten masennukseen. Masennukseen hoitoon on jo olemassa DTx menetelmiä, jotka perustuvat kognitiiviseen psykoterapiaan. Olemme kehittäneet uudenlaisen toimintatietokonepelin, joka tarjoaa uuden DTx hoitomuodon masennukseen. Peli-innovaatiomme lievittää masennuksen oireita, mutta pyrkii myös vahvistamaan kognitiivista suorituskykyä ja näin korjaamaan masennukseen liittyviä kognitiivisia puutteita. ”Masennuspelimme” on yksilöityvä, haastava ja hauska toimintapeli, joka on kehitetty ”peli edellä” sen sijaan että se perustuisi pelillistettyihin psykologisiin testeihin. Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että jo 8-12 viikon peli-interventio voi johtaa kliinisesti merkittävään hoitovasteeseen. Tässä projektissa tunnistamme peli-DTx liiketoimintamalleja ja toiminnanvapauden peliratkaisullemme. Tuotamme pelistä proof-of-concept version jota testataan kliinisessä kokeessa sen vaikuttavuuden ja turvallisuuden selvittämiseksi. Näin kerätty kliininen data muodosta perustan tutkimustulosten myöhemmälle kaupallistamiselle ja vie eteenpäin kansallisia mahdollisuuksia toimia digitaalisten terapioiden uudella liiketoiminta-alalla johtavassa asemassa.
LyhytotsikkoTUTLI_Meliora
AkronyymiAalto-R2B-Meliora
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/03/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.