LIGHTOPSY - Smart tumor biopsy

  • Mitronen, Lasse (Vastuullinen tutkija)
  • Lavonen, Leena-Maria (Projektin jäsen)
  • Hänninen, Mikko (Projektin jäsen)
  • Rantanen, Jouni (Projektin jäsen)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.