Trust Network for Distributed Personal Data Management, TrustNet, diaari 2909.31.2017

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

TrustNet-hanke rakentaa ja pilotoi uudenlaista MyData-alustataloutta ja monioperaattorimallia käyttäen pohjana hajautettuihin notaareihin (Distributed Ledger Technologies) perustuvaa uutta digitaalista identiteettiä. Hanke kypsyttää 21kk aikana yritysten rahoittamien ja toteuttamien kokeilujen kautta 2-3 liiketoimintalähtöistä käyttötapausta jotka hyödyntävät uudenlaisen luottamusverkon ankkurien toimittamia yksilö- ja organisaatiotunnisteita ja niihin sidottuja yksilö- tai organisaatiotietoja.

Tavoitteena on tutkimusyksiköiden MyData-avainosaajien tukemien kokeilujen avulla ponnistaa Suomesta EU:n sisämarkkinoille täysin uusi henkilötiedon hallintamalli joka täyttää uuden tietosuoja-asetuksen asettamat toiminnalliset ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja toimii henkilötiedon hallinnan hajautettuna luottamusverkostona.
LyhytotsikkoTrustNet
AkronyymiTrustNet
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201730/06/2019