Kolmen polttoaineen interaktiivinen syttyminen ja palaminen: simulointeja ja kokeita

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nesteytetty maakaasu (LNG) koostuu lähinnä metaanista. LNG on kiinnostava puhdas polttoaine mm arktisilla merireiteillä ja rannikkovesillä liikkuviin laivoihin tai voimalaitoksiin. Metaani ei kuitenkaan pala kovin hyvin tavoitteellisissa olosuhteissa mikä johtaa kaasumoottoreissa ei-toivottuihin syklisiin tehovaihteluihin. Tässä tutkimuksessa metaanin palamisen tehostusta tarkastellaan lisäämällä metaaniin reaktiivista vetyä. Tavoitteena on luoda kvantitatiivinen yhteys syttymisen vaihteluiden ja syklisten tehovaihteluiden välille. Syttyminen on lyhyiden aikaskaalojen ilmiö ja sitä tutkitaan korkean resoluution virtaussimuloinneilla ja tarkalla kemialla. Sykliset vaihtelut tapahtuvat pitkillä aikaskaaloilla ja niitä tutkitaan optisessa moottorissa. Projekti kytkeytyy läheisesti kansainväliseen moottoritutkimusverkostoon (ECN). Tulokset ovat hyvin laajasti sovellettavissa LNG:n palamiseen sekä lukuisiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2022

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.