Kolmen polttoaineen interaktiivinen syttyminen ja palaminen: simulointeja ja kokeita

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nesteytetty maakaasu (LNG) koostuu lähinnä metaanista. LNG on kiinnostava puhdas polttoaine mm arktisilla merireiteillä ja rannikkovesillä liikkuviin laivoihin tai voimalaitoksiin. Metaani ei kuitenkaan pala kovin hyvin tavoitteellisissa olosuhteissa mikä johtaa kaasumoottoreissa ei-toivottuihin syklisiin tehovaihteluihin. Tässä tutkimuksessa metaanin palamisen tehostusta tarkastellaan lisäämällä metaaniin reaktiivista vetyä. Tavoitteena on luoda kvantitatiivinen yhteys syttymisen vaihteluiden ja syklisten tehovaihteluiden välille.
Syttyminen on lyhyiden aikaskaalojen ilmiö ja sitä tutkitaan korkean resoluution virtaussimuloinneilla ja tarkalla kemialla.
Sykliset vaihtelut tapahtuvat pitkillä aikaskaaloilla ja niitä tutkitaan optisessa moottorissa.
Projekti kytkeytyy läheisesti kansainväliseen moottoritutkimusverkostoon (ECN).
Tulokset ovat hyvin laajasti sovellettavissa LNG:n palamiseen sekä lukuisiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.
LyhytotsikkoTrip/Vuorinen
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2022