TRANAPLAN

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeessa analysoidaan maankäytön suunnittelua yhdistäen suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä lähestymistapoja. Lähtökohtana on viimeaikaiselle suunnitteluteorialle tyypillinen oletus siitä, että suunnittelun demokratisoimiseksi tarvitaan tilaa paikalliselle harkintavallalle ja että tämä tila avataan myös yleisölle, kuten Suomessakin on tehty. Koska oletus demokratisoitumisen ja joustavuuden yhteydestä on kuitenkin osoittautunut monin tavoin ongelmalliseksi, hanke tutkii empiirisesti tämän yhteyden toteutumista suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa järjestelmässä. Hanke luo myös teoreettisesti innovatiivisen viitekehyksen tämän yhteyden tarkastelemiseksi ja esittää uudenlaisia ratkaisuja suunnittelun demokraattisuuden lisäämiseksi sääntelyn joustavuutta hyödyntäen. Hanke tuottaa sekä uutta teoreettista tietoa tutkimuskohteesta että konkreettisia sääntelyn kehittämissuosituksia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) vireillä olevaa kokonaisuudistusta varten.
AkronyymiTRANAPLAN
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 15 – Maanpäällinen elämä
  • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.