Organisoimisen sosiomateriaalisen ja ajallisen luonteen jäljittäminen digitalisoituvassa maailmassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Algoritmit muovaavat niin vapaa-aikaamme kuin työelämäämmekin, punoutuen samalla olennaiseksi osaksi yhteiskuntamme rakennetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa sitä, kuinka oppivien algoritmien enenevä käyttö muuttaa sekä organisaatioidemme rutiineja, että jokapäiväisiä työkäytäntöjämme. Tukeutuen poststrukturalistisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimushankkeessa katsotaan ihmisen ja koneen interaktiota, analysoiden erilaisten toimijoiden roolia ajan saatossa. Yhdistelmä etnografista aineistoa sekä erilaisia digitaalisia jalanjälkiä mahdollistaa "algoritmisten rutiinien" tutkimisen niin startup-yrityksessä kuin vakiintuneessakin toimijassa, edelleen luoden ymmärrystä näiden rutiinien syntyyn, mukautumiseen, kuin hajoamiseenkin. Tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä erityisesti siihen, kuinka ihmisen ja koneen suoritteet sekoittuvat, luoden samalla uudenlaisia tahteja ja tapoja organisaatioihin.
LyhytotsikkoSA/Algorithmic routines costs
AkronyymiAlgorithmic Routines - Algoritmiset rutiinit
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022