Kultapitoisten rikastushiekkojen kestävä hyödyntäminen (GoldTail)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Goldtail-pojektissa tähdätään kohti syanidivapaata ja räätälöityä kullan talteenottoa sekundäärisistä matala-arvoisista rikastushiekoista. Tutkimusprojekti on Aalto-yliopiston (Suomi) ja Witwatersrandin yliopiston (Etelä-Afrikka) yhteistutkimushanke. Tutkimuksen tavoitteena on korkea kullan saanto sekä selektiivinen kullan talteenotto kloridiliuotuksen tai vaihtoehtoisesti ionisten nesteiden tai kaasufaasierotuksen avulla. Projektissa tutkitaan myös kullan talteenottamista 3D-hiilielektrodien pinnalle in-situ. GoldTail projekti rakentaa syanidivapaata ja materiaalitehokasta tulevaisuutta kullan prosessointiin.
LyhytotsikkoGoldTail (Franssila)
AkronyymiGoldTail
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201830/09/2021