Kohti hajautettujen verkkoalgoritmien kompleksisuusteoriaa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti tutkii hajautetun laskennan teoreettisia perusteita. Erityisesti se keskittyy hajautetun laskennan paikallisuuteen: kuinka kauas informaation täytyy kulkeutua hajautetussa järjestelmässä, esimerkiksi suuressa tietoliikenneverkossa, ongelman ratkaisemiseksi? Projekti tutkii ja pyrkii ratkomaan pitkään avoimena olleita kysymyksiä hajautetussa laskennassa. Se on perustutkimusta, joka mahdollistaa niin keinotekoisten kuin luonnollistenkin järjestelmien, kuten monisoluisten organismien tai muurahaiskekojen, ymmärtämisen. Yhteiskunnan kannalta hajautetun laskennan tutkimus on tärkeää, jotta voimme ymmärtää suuria tietoliikenneverkkoja ja moderneja, väistämättä rinnakkaisuutta hyödyntäviä tietokoneita. Tutkimus tapahtuu Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella.
LyhytotsikkoHajaverkko/Hirvonen
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/10/2021

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.