Tilakuulon moniaistilliset aivomekanismit

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tilan ja sijaintien hahmottamisen aivotutkimus on haastavaa koska aivotutkimuslaboratoriot ovat tilallisilta ominaisuuksiltaan varsin rajallisia. Tassa hankkeessa kehitetaan ja kaytetaan uusia lahestymistapoja tilakuulon aivotutkimukseen. Koehenkiloiden aivotoimintaa mitataan elektroenkefalografialla erilaisissa virtuaalisissa ja oikeissa audiovisuaalisissa ymparistoissa joissa tilalliset havainnot ovat todentuntuisia ja koehenkilo on vapaa liikkumaan. Tutkimustuloksia voi mahdollisesti hyodyntaa kuulolaitteiden ja keinotodellisuuden kehitystyossa.
LyhytotsikkoTMA Team jatko
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201907/07/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.