Tilakuulon moniaistilliset aivomekanismit

  • Salminen, Nelli (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tilan ja sijaintien hahmottamisen aivotutkimus on haastavaa koska aivotutkimuslaboratoriot ovat tilallisilta ominaisuuksiltaan varsin rajallisia. Tässä hankkeessa kehitetään ja käytetään uusia lähestymistapoja tilakuulon aivotutkimukseen. Koehenkilöiden aivotoimintaa mitataan elektroenkefalografialla erilaisissa virtuaalisissa ja oikeissa audiovisuaalisissa ympäristöissä joissa tilalliset havainnot ovat todentuntuisia ja koehenkilö on vapaa liikkumaan. Tutkimustuloksia voi mahdollisesti hyödyntää kuulolaitteiden ja keinotodellisuuden kehitystyössä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201615/08/2019

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.