Aktiivisten materiaalien dynamiikan, faasimuutosten ja kollektiivisten ominaisuksien mittaaminen ja kontrolloiminen magneettisilla pinseteillä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aktiivisilla partikkeleilla viitataan erilaisiin objekteihin kuten lintuihin, bakteereihin tai pieniin koneisiin (robotteihin), jotka pystyvät liikkumaan itsenäisesti ja vuorovaikuttamaan ympäristönsä kanssa. Aktiivisten partikkelien liikkumisella voi olla tärkeitä biologisia tehtäviä ja sitä voidaan hyödyntää uusissa teknologisissa sovelluksissa. Tässä projektissa tutkimme aktiivisten partikkelien fysikaalisia perusteita. Käyttäen magneetteja, asetamme yksittäisiä aktiivisia partikkeleita magneettisiin ansoihin, joissa tutkimme niiden käyttäytymistä ja pyrimme ymmärtämään niiden liikettä paremmin. Sen jälkeen lisäämme partikkelien määrää ansassa ja tutkimme miten partikkelit liikkuvat yhdessä. Näillä kokeilla otamme askeleita kohti aktiivisten partikkelien perusteiden ymmärtämistä ja hyödyntämistä esim. mikrobiologisissa sovelluksissa (liittyen solujen erotteluun ja mahdollistaen parempia lääketieteellisiä hoitoja).
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.