Yritysten sijainnin monimerkityksellisyys: Fyysisestä käsityksestä paikan mielikuviin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Missä yrityksen johto sijaitsee? Yritykset sijoittavat toimintojaan eri puolille maailmaa. Globaalissa tietoyhteiskunnassa fyysisten sijaintitekijöiden merkitys on kuitenkin vähentynyt aineettomien kasvaessa. Tässä hankkeessa keskitymme yritysten sijainnin monimerkityksellisyyteen ja eritysesti johtotoimintoihin liittyviin mielikuviin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa viitekehys yritysten sijainnin muuttuvasta merkityksestä ja sen vaikutuksesta poliittiseen päätöksentekoon 1) tarkastelemalla fyysisiä näkökohtia yritysten johtotoimintojen hajasijoittamisessa, 2) määrittelemällä tapoja tunnistaa ja mitata sijaintiin liittyviä mielikuvia, ja 3) pureutumalla itse sijainnin käsitteeseen tänä digitalisaation ja virtuaalisuuden aikakaudella. Hankkeen kaksi ensimmäistä tavoitetta ovat empiirisiä, jotka toteutetaan tutkimalla johtotoimintojen uudelleen sijoittamista neljässä työpaketissa. Kolmas tavoite on käsitteellinen, kooten yhteen työpakettien keskeiset tulokset.
LyhytotsikkoSA/Location
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2023

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.