Mikromekanismit sosiaalisten suhteiden välityksessä: Miten työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja strateginen orientoituminen muokkaavat verkostorakenteita ja toimintaa organisaatioissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Eräs sosiaalisen verkostotutkimuksen keskeisimmistä puutteista on ihmisten – jotka muodostavat verkostot ja toimivat niissä – käyttäytymisen ja yksilöllisten ominaisuuksien vähäinen huomiointi. Todellisuudessa ihmisten välillä on huomattavia eroja motiiveissa, orientaatioissa ja yksilöllisissä ominaisuuksissa, jotka vaikuttavat sosiaalisten prosessien toimintaan ja tuloksiin. Tämä projekti yhdistää sosiologiaan perustuvan sosiaalisten verkostojen tutkimuksen psykologiseen tutkimukseen ihmisten välisistä eroista ja käyttäytymisestä ja pyrkii siten parantamaan ymmärrystä siitä, miten työn tulokset syntyvät erilaisten ihmisten toimien, pyrkimysten ja olosuhdetekijöiden vaikutuksesta. Näitä asioita tutkitaan empiirisesti sekä useiden kyselyiden että objektiivisen datan avulla. Tämä projekti tuottaa uutta ja hyödyllistä tietoa, joka parantaa ymmärrystä verkostojen hyödyntämismahdollisuuksista innovaatioiden, työsuoritusten ja muiden organisaatioille tärkeiden tavoitteiden edistämisessä.

Tiivistelmä

Eräs sosiaalisen verkostotutkimuksen keskeisimmistä puutteista on ihmisten - jotka muodostavat verkostot ja toimivat niissä - käyttäytymisen ja yksilöllisten ominaisuuksien vähäinen huomiointi. Todellisuudessa ihmisten välillä on huomattavia eroja motiiveissa, orientaatioissa ja yksilöllisissä ominaisuuksissa, jotka vaikuttavat sosiaalisten prosessien toimintaan ja tuloksiin. Tämä projekti yhdistää sosiologiaan perustuvan sosiaalisten verkostojen tutkimuksen psykologiseen tutkimukseen ihmisten välisistä eroista ja käyttäytymisestä ja pyrkii siten parantamaan ymmärrystä siitä, miten työn tulokset syntyvät erilaisten ihmisten toimien, pyrkimysten ja olosuhdetekijöiden vaikutuksesta. Näitä asioita tutkitaan empiirisesti sekä useiden kyselyiden että objektiivisen datan avulla. Tämä projekti tuottaa uutta ja hyödyllistä tietoa, joka parantaa ymmärrystä verkostojen hyödyntämismahdollisuuksista innovaatioiden, työsuoritusten ja muiden organisaatioille tärkeiden tavoitteiden edistämisessä.
LyhytotsikkoSA/Brokerage mechanisms
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201730/09/2021