Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisen välineinä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tilan ja sijaintien hahmottamisen aivotutkimus on haastavaa koska aivotutkimuslaboratoriot ovat tilallisilta ominaisuuksiltaan varsin rajallisia. Tässä hankkeessa kehitetään ja käytetään uusia lähestymistapoja tilakuulon aivotutkimukseen. Koehenkilöiden aivotoimintaa mitataan elektroenkefalografialla erilaisissa virtuaalisissa ja oikeissa audiovisuaalisissa ympäristöissä joissa tilalliset havainnot ovat todentuntuisia ja koehenkilö on vapaa liikkumaan. Tutkimustuloksia voi mahdollisesti hyödyntää kuulolaitteiden ja keinotodellisuuden kehitystyössä.
LyhytotsikkoTASAPELI
AkronyymiTASAPELI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201830/06/2019