Symbiosis of surface-induced multicomponent reactions and Pickering emulsions as advanced synthetic tools for nanocellulose modification

  • Heise, Katja (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

SYMBIOCELL tutkii kahta edistynyttä, synteettistä työkalua selluloosan nanokiteiden (CNC, cellulose nanocrystal) funktionalisoimiseksi: (i) monikomponenttireaktioita, jotka ovat tehokas tapa molekulaaristen rakenneosien kovalenttiseen ketjuttamiseen nanokiteiden pinnalla yhden astian reaktioina, mahdollistaen synteesin vesiliuoksissa miedoissa olosuhteissa, ja (ii) CNC-stabiloituja öljy-vedessä Pickering-emulsioita, jotka ohjaavat nanokiteisten pintojen saavutettavuutta ja reaktiivisuutta. Näiden työkalujen välinen symbioosi tullaan havainnollistamaan valmistamalla uuden sukupolven selluloosapohjaisia nanokomposiitteja, joilla on anisotrooppiset, funktionalisoidut rakenteet. SYMBIOCELL voi siten johtaa moderneihin, selluloosapohjaisiin materiaaleihin ja niiden sovelluksiin, lyhentäen välimatkaa synteettisen kemian ja materiaalitieteiden välillä.
AkronyymiSYMBIOCELL
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/01/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 6 – Puhdas vesi ja puhtaanapito
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.