Symbiosis of metals production and nature

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun, Kemiantekniikan ja metallurgian laitoksen tavoitteena on löytää keinoja vähentää tai minimoida jätemateriaalien tai prosessitähteiden muodostuminen metallurgisissa prosesseissa ja löytää parhaita tapoja käyttää sekundaarisia raaka-aineita olemassa olevissa metallurgisissa prosesseissa. Projektin tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeitä löytääksemme vastauksia kestävyysvajeeseen, joka on tulosta jatkuvasti kasvavasta metallisten materiaalien tarpeesta. Luonnon raaka-aineresurssit metallien tuottamiseen eivät yksin riitä kattamaan tätä tarvetta, erityisesti puhtaan energian (esim. tuuli ja aurinko) käytön ja sähköautojen tuotannon kasvaessa, mikä kaikki vaatii merkittäviä määriä metalleja (enemmän kuin perinteiset ratkaisut). Metallien kiertotalous on välttämättömyys, mutta tuo mukanaan uusia haasteita ymmärtää prosessihin kertyvien uusien alkuaineiden käyttäytymistä sekä kuinka ne vaikuttavat prosessien toimintaan. Tärkeimmät Aalto-yliopiston tavoitteet tässä projektissa ovat -löytää optimiparatmetrit pyrometallurgiselle sinkin liuotustähteen käsittelylle ei-fossiilisilla pelkistimillä -arvometallien talteenotto kuparin valmistuksen yhteydessä sekundaariraaka-aineena käytettävästä sähkö- ja elektroniikka- sekä energian varastointiromusta -tutkia vaihtoehtoja käyttää ei-fossiilisia pelkistimiä metallien talteensaamiseen metallurgisista kuonista -sähköuunien pölyjen pyrometallurgisen prosessoinnin syöttöseoksen kehittäminen.
AkronyymiSYMMET
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201831/10/2020

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Boliden Harjavalta Oy (Projektin osapuoli)
 • Boliden Kokkola Oy (Projektin osapuoli)
 • Outokumpu Stainless Oy (Projektin osapuoli)
 • SSAB Europe Oy (Projektin osapuoli)
 • Tapojärvi Oy (Projektin osapuoli)
 • Metso Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
 • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.