Sustainable Business through Clean Ship Technologies

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kiristyneet vaatimukset kasvihuonekaasujen ja päästöjalanjälkien vähentämiselle ovat käynnistäneet nopean murroksen merenkulkualalla, missä tiukentunut lainsäädäntö haastaa polttoainetoimittajat, propulsiojärjestelmien valmistajat sekä varustamot. Murros vaikuttaa merkittävästi kansalliseen talouteen, ja edellyttää eri sidosryhmien välistä koordinointia koko meriliikenteen arvoketjussa (sisältäen ratkaisujen tarjoajat, loppukäyttäjät, poliittiset päättäjät ja luokituslaitokset). Vaikka tarve puhtaammalle ja kestävämmälle laivaliikenteelle on selkeä, ei selkeää tiekarttaa sen saavuttamiselle ole. Tiekartan lisäksi vaaditaan lyhyen aikavälin teknologiaratkaisuja, jotka sekä edistävät polttoainejoustavuutta että vähentävät merkittävästi propulsiojärjestelmistä aiheutuvia kasvihuonekaasuja ja päästöjalanjälkiä. Mikäli suomalainen teollisuus ei kykene tarjoamaan näitä ratkaisuja ajoissa, menettää se edelläkävijän asemansa käyttövoima- ja energiaratkaisujen tarjoajana.
CleanShip projektin tavoitteena on valmistaa suomalaiset merenkulkuliikenteen sidosryhmät lähestyvään globaaliin muutokseen luomalla yhteinen visio ja kestäviä liiketoimintaratkaisuja.
Tähän tavoitteeseen kuljetaan seuraavien ylätason tavoitteiden kautta:
O1. Kehittää nolla-päästöihin johtava tiekartta merenkulkualalla
O2. Kehittää lyhyen aikavälin polttoainejoustavia teknologioita, jotka samanaikaisesti vähentävät typpioksidi-, pienhiukkas- ja kasvihuonepäästöjä 5-6 TRL-tasoille
O3. Arvioida hankkeessa kehitettyjen teknologiaratkaisujen vaikuttavuutta koko merenkulkualan arvoketjulle
Kyseessä olevassa co-creation – hankkeessa neljä suomalaista, Engine Reserach Initiativessa yhteistyötä tekevää yliopistoa (UV, Aalto, ÅAU, TAU), pyrkivät tuomaan kaikki merenkulkuliikenteen murroksessa olevat toimijat samaan tutkimuskonsortioon. Konsortiossa tartutaan yllä mainittuihin tavoitteisiin, minkä kautta myötävaikutetaan kaikkien jakaman, yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
LyhytotsikkoClean Ship
AkronyymiCleanShip
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201931/03/2020