SUSCELL - Sustainable Composites through Enzymatic processing of Lignin and Lipids

  • Österberg, Monika (Vastuullinen tutkija)
  • Zhang, Xue (Projektin jäsen)
  • Zou, Tao (Projektin jäsen)
  • Johansson, Leena-Sisko (Projektin jäsen)
  • Kimiaei, Erfan (Projektin jäsen)
  • Grande, Rafael (Projektin jäsen)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Material Science

Physics