Uusiutuvan energian stokastinen optimointi laajoissa monituotantojärjestelmissä

  • Lahdelma, Risto (Vastuullinen tutkija)
  • Salminen, Pekka (Projektin jäsen)
  • Figueira, José Rui (Projektin jäsen)
  • Abdollahi, Elnaz (Projektin jäsen)
  • Wang, Haichao (Projektin jäsen)
  • Einolander, Johannes (Projektin jäsen)
  • Kayo, Genku (Projektin jäsen)
  • Savolainen, Rebecka (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankeessa kehitetään tehokkaita menetelmiä laajojen ja uusiutuvia energiamuotoja (kuten aurinko ja tuulivoima) sisältävien monituotantojärjestelmien optimoimiseksi. Monituotanto on erittäin tehokas tapa tuottaa samanaikaisesti useita hyödykkeitä, kuten sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Kehitettäviä menetelmiä voidaan käyttää järjestelmien operoimiseksi paremmin päästöjen, energiatehokkuuden, kustannusten ja luotettavuuden suhteen. Menetelmiä voidaan käyttää myös suunnittelemaan investointeja järjestelmien kehittämiseksi.
LyhytotsikkoSTORE/Lahdelma Risto
AkronyymiSTORE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.