Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yksi suurista globaaleista haasteista on materiaalien valmistuksen muuttaminen petrokemiaan perustuvista polymeereistä ja muoveista kestävän kehityksen mukaisiksi, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuviksi ja hiiltä sitoviksi materiaaleiksi. VALUEBIOMAT-projekti tarjoaa konseptin muuttavan ratkaisun, joka perustuu laajasti tuotettaviin bio-pohjaisiin kasiöljupohjaisiin raaka-aineisiin perustuviin materiaaleihin. Arvoketju perustuu myöskin kehitettyjen polymeerien työstöön hyödyntäen digitaalista valmistustekniikkaa eli ainetta lisäävää valmistusta. Projektissa ovat keskeisessä osassa myöskin arvoketjun elinkaaritarkastelut, kestävää kehitystä suosivat arvoketjut, oikeudellisen viitekehyksen tarkastelut ja uusien liiketoimintamallien tutkimus. VALUEOPTIMAT-projekti on nimenomaan Suomessa luonnollisessa viitekehyksessään, ottaen huomioon tarvittavien tieteenalojen korkea taso ja tutkimusperinne sekä se, että maassamme on laajamittaista jalostettujen bio-öljyjen jalostuksen osaamista.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201928/02/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.