Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Materiaaliteollisuus nojaa paljolti fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaan lineaariseen talouteen. Sen sijaan olisi edistettävä siirtymistä hiilen vapauttamisesta kohti kierrätystä, biomassan käyttöä ja hiilen talteenottoa. Muovien kiertokulun ja kestävyyden edistäminen on haaste, joka vaatii vuoropuhelua toimivien ratkaisujen rakentamiseksi ja tarvittavien siirtymäpolkujen kehittämiseksi. ValueBioMat hankkeessa pyrimme tunnistamaan kestävimmät raaka-aineet muovituotantoa varten ja elinkaariarvioinnin avulla varmistamme innovatiivisten materiaalien resurssitehokkaan tuotannon ja käytön. Esimerkki tästä on biopohjaisten polymeerien yhdistäminen uusiin digitaalisiin valmistusteknologioihin. Lisäksi arvioimme, kuinka uudet liiketoimintamallit voivat muuttaa alan arvoa luovia toimintoja bio- ja kiertotalouden hyödyntämiseksi ja arvioimme, kuinka lainsäädäntö ja poliittiset instrumentit voivat kannustaa ja ohjata kuluttajia ja sidosryhmiä kohti kestävämpiä valintoja
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.