Aika- ja paikkariippuva teoria säädettävien nanomittakaavan koherenttien valonlähteiden kuvaamiseen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nanomittakaavan koherentit valonlähteet ovat tärkeä nano- ja kvanttiteknologioiden osa. Plasmoniset hilat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, koska niissä on äskettäin kokeellisesti todennettu sekä laserointi että Bosen-Einsteinin kondensaatti (BEC). Muuttamalla näiden hilojen optisia ja geometrisia ominaisuuksia mahdollistetaan siirtyminen laser-ilmiöistä BEC-ilmiöiden puolelle. Tässä projektissa kehitetään kattava teoreettinen ja laskennallinen malli näiden ilmiöiden tutkimiseen plasmonisissa hiloissa. Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla voidaan käsitellä epähomogeenisten valokenttien vuorovaikutusta aktiivisten molekyylien kvanttimekaanisen luonteen kanssa, jopa vahvan kytkennän rajalla. Mallia kehitetään ja testataan yhteistyössä samassa tutkimusryhmässä tehtävien kokeiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa uutta perustavanlaatuista tietoa valon ja materian vuorovaikutuksesta nanomittakaavassa, ja tähän pohjautuen uudenlaisia koherentteja nanomittakaavan valonlähteitä.
AkronyymiSPATUNANO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/12/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.