Solid-state lithium ion battery for electric vehicles and electrical energy storage

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nykyiset kaupalliset litiumioniakut perustuvat pitkälti samaan teknologiaan, joka oli käytössä jo Sonyn vuonna 1991 markkinoille tuomissa akussa. Näihin ensimmäisiin litiumioniakkuihin nähden nykyisten laitteiden hinnat ovat laskeneet ja energiatiheys eli varastoitavan energian määrä akun kokoon nähden kasvanut. Nämä muutokset ovat seurausta materiaalien tehokkaammasta käytöstä ja erityisesti epäaktiivisten materiaalein määrän karsimisesta akuissa. Niinpä nykyisissä akuissa käytetään enimmäkseen nestemäistä elektrolyyttiä, ja elektrodit valmistetaan lietepohjaisella prosessilla.

StoryEV-hankkeessa kehitetään uudenlaista teknologiaa seuraavan sukupolven litiumakkujen valmistamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistä materiaaleista koostuva, perinteisiä akkuja turvallisempi vaihtoehto, jonka avulla pystytään saavuttamaan korkeampi energiatiheys kuin nykyisillä akuilla. Nämä tavoitteet saavutaan kehittämällä rinnakkain uudenlaista valmistusteknologiaa ja akkumateriaaleja. Molemmat ylläesitetyt tavoitteet, akkujen turvallisuuden ja varastoitavan energian määrä lisääminen, ovat edellytyksiä litiumioniakkujen laajamittaiselle käytölle liikennevälineiden ja sähköverkkojen energianvarastona.
LyhytotsikkoStoryEV (Co-Innov)
AkronyymiStoryEV
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201931/10/2021