Fast and furious of fusion plasmas

  • Snicker, Antti (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Lämpöydinfuusio on yksi mahdollinen menetelmä tuottaa energiaa. Sen etuina ovat päästöttömyys, turvallisuus ja lähes loputtomat polttoainevarat. Fuusioreaktorin rakentamisessa ollaan päästy pisteeseen, jossa Etelä-Ranskaan rakennetaan reaktoria, jonka tarkoitus on osoittaa tieteellisesti lämpöydinfuusio mahdolliseksi. Tämä uusi reaktori tulee operoimaan plasmoilla, jotka syttyvät itsestään. Tämä tarkoittaa sitä, että plasman kuumentaminen tapahtuu fuusioreaktioissa vapautuvalla energialla. Näissä reaktioissa syntyy myös korkeaenergisiä alfahiukkasia ja neutroneita. Nämä voivat vahingoittaa reaktoreiden ensiseinän materiaaleja. Mahdollisten ongelmien ennustaminen on mahdollista vain numeerisen laskennan avulla. Näiden ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi tässä työssä kehitetään uusia numeerisia menetelmiä, jotka auttavat tulevaisuuden reaktoreiden suunnittelua ja rakentamista.
AkronyymiSnicker Antti AT-palkka
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201930/04/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.