Vauhdilla kohti fuusioenergiaa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Lämpöydinfuusio on yksi mahdollinen menetelmä tuottaa energiaa. Sen etuina ovat päästöttömyys, turvallisuus ja lähes loputtomat polttoainevarat. Fuusioreaktorin rakentamisessa ollaan päästy pisteeseen, jossa Etelä-Ranskaan rakennetaan reaktoria, jonka tarkoitus on osoittaa tieteellisesti lämpöydinfuusio mahdolliseksi. Tämä uusi reaktori tulee operoimaan plasmoilla, jotka syttyvät itsestään. Tämä tarkoittaa sitä, että plasman kuumentaminen tapahtuu fuusioreaktioissa vapautuvalla energialla. Näissä reaktioissa syntyy myös korkeaenergisiä alfahiukkasia ja neutroneita. Nämä voivat vahingoittaa reaktoreiden ensiseinän materiaaleja. Mahdollisten ongelmien ennustaminen on mahdollista vain numeerisen laskennan avulla. Näiden ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi tässä työssä kehitetään uusia numeerisia menetelmiä, jotka auttavat tulevaisuuden reaktoreiden suunnittelua ja rakentamista.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/12/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.