Modernin kodin älyllistyminen: digitalisoitumisen vaikutus kodin valtasuhteisiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

SMARTUP tunnistaa sosiaalisia haasteita, jotka nousevat kotien lisääntyvästä digitalisoitumisesta sekä esittää teoreettia tarkasteluja ja käytännöllisiä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Tutkimme kuinka digitalisoituminen on muuttanut kotia ja millaisia seurauksia tästä on havaittu ja on odotettavissa 1) käsitykseemme (älykkään) kodin olemuksesta, 2) tapaamme kuvitella ja suunnitella (älykäs) koti, sekä 3) kodin arkisiin käytäntöihin. Eurooppalainen konsortio kokoaa tutkimusnäkökulmia sosiaalitieteistä, muotoilututkimuksesta, ja (post)humanismista tuottaen erityisen alojen välisen lähestymistavan ajankohtaiseen kodin digiloikkaan. Käytännön suunnittelijoiden, julkisen sektorin ja kulttuuri-instituutioiden yhteistyön avulla SMARTUP tunnistaa digiloikan vaikutuksia kotiin, sen laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia kytkentöjä sekä vastaa kodin älyllistymistä koskevaan tutkimustiedon puutteeseen.
LyhytotsikkoSMARTUP T201
AkronyymiSMARTUP
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/10/202230/09/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.