SMART PROHEAT SMART PROSUMER HEATING TECHNOLOGIES

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Euroopalaisena poliittisena tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden koskevien järjestelmien lisääminen energiaratkaisuihin, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja myös lämmön kysynnän vähentäminen. Nämä johtavat älykkäiden kaupunkien kehittämiseen älykkäillä ja kytketyillä energiamarkkinoilla lämpöä, sähköä ja kaasua sekä älykkäitä rakennuksia varten. Jotta uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä voitaisiin parantaa, tulisi löytää taloudellisia kannusteita, joilla saadaan kuluttajia siirtämään tai pienentämään energiankulutusta halutuilla aikaväleillä. Nämä kannustimet perustuvat dynaamisiin hinnoitteluun. Energian kysynnän uudelleenjärjestely voi myös tuottaa merkittäviä säästöjä energiantuotannossa, koska kallein huipputuotanto voidaan välttää. Tulevaisuuden energiajärjestelmille Smart ProHeatin toteuttaminen tarjoaa seuraavat mahdollisuudet: • hajautetun ja keskitetyn energiajärjestelmien tehokkuuden lisäämisen integroimalla rakennusautomaatiojärjestelmät ja todetut ohjausstrategiat kaukolämpöjärjestelmässä • lisätä uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiajärjestelmien määrää kaukolämpöjärjestelmissä ja rakennuksessa yhdistämällä älykkään kodin tunnistinjärjestelmien ja valvontastrategioita aurinkolämmön, ​​aurinkosähkön, geoterminen energian, maa- ja poistoilmalämpöpumpun ohjaamiseen yhdessä rakennustason energian varastointin kanssa • Järjestelmäpalveluiden tarjoaminen ja DSM (Demand Side Management) -potentiaalin lisäämisen yhdistämällä järjestelmät älykkäillä anturijärjestelmillä ja valvontastrategioilla • parantunut vikojen havannointi nykyisissä monimutkaisissa energiajärjestelmissä • lisätä kuluttajien vaikutusta markkinoilla, pienentää DSM:n käyttöönoton kustannuksia ja kehittää uusia liiketoimintamalleja
AkronyymiSMART PROHEAT
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201830/07/2021

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Caverion Oyj (Projektin osapuoli)
  • Oy Halton Group Ltd (Projektin osapuoli)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Fourdeg Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.