Kestävää kaupungistumista maankäytön ohjauksen keinoin, 2. jakso

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Smartland-hanke tunnistaa ja kehittää maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla haetaan ratkaisuja seuraaviin kaupunkien ongelmiin: 1) asumisen saatavuuteen ja hintaan, 2) asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja 3) kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen. Hankkeessa on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa tunnistettu suurten kaupunkiseutujen maankäyttöpoliittiset haasteet, ja tunnistettu keskeiset instrumentit, joilla kunnat pyrkivät edistämään kestävää kaupunkikehitystä. Keskeisinä tuotoksina syntyy laaja määrä julkaisuja, sekä aineistoja ja työkaluja, joilla kaupunkien kehitystä ja maankäyttöpolitiikkaa voidaan seurata ja ohjata. Tutkimuksessa arvioidaan maankäyttöpoliittisten toimintatapojen tehokkuutta tunnistettujen haasteiden torjumisessa, pyritään ymmärtämään instrumenttien mahdollisia ulkoisvaikutuksia monitieteisten case-tutkimusten kautta sekä tuotetaan työkaluja maankäyttöpoliittisten tavoitteiden asettamiseksi ja arvioimiseksi käytännössä.
AkronyymiSmartland
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.