Smart Energy Transition

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uudet teknologiat murtavat energiajärjestelmän vanhat säännöt ja johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa,mutta tarjoavat myös suuria mahdollisuuksia. IEA:n mukaan globaali energiamurros tuottaa $50.000 miljardin markkinan 2035mennessä. Smart Energy Transition (SET) -hankkeen tavoitteena on: (1) Analysoida älykkään energian teknologiamurrosta, senyhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia Suomen kasvukärkiin: biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon. (2) Selvittää, miten eritoimialat voivat hyötyä murroksesta, ottaen huomioon institutionaalisen kehyksen, kehittyvät liiketoimintaekosysteemit, piloteissahavaitut osaamisaukot ja sekä taloudelliset vaikutukset. (3) Yhteiskehittää ratkaisuja havainnollistamalla teknologioiden vaikutuksia janiiden mahdollisuuksia, testaamalla transitioareenoja, integroimalla hanke politiikkaprosesseihin, vuorovaikuttamalla sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja tuottamalla uutta liiketoimintaa synnyttäviä työkaluja.
LyhytotsikkoSmart Energy Transition jatko
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201831/08/2021