Molekyylimekanismien analysointi yhden solun tasolla

 • Lähdesmäki, Harri (Vastuullinen tutkija)
 • Dumitrescu, Alexandru (Projektin jäsen)
 • Laajala, Essi (Projektin jäsen)
 • Osmala, Maria (Projektin jäsen)
 • Intosalmi, Jukka (Projektin jäsen)
 • Jokinen, Emmi (Projektin jäsen)
 • Somani, Juhi (Projektin jäsen)
 • Gadd, Charles (Projektin jäsen)
 • Tikhonov, Gleb (Projektin jäsen)
 • Iakovlev, Valerii (Projektin jäsen)
 • Halla-aho, Viivi (Projektin jäsen)
 • Lankinen, Antti (Projektin jäsen)
 • Korpela, Dani (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yhden solun suurikapasiteettisekvensointimenetelmät mahdollistavat perimän, transkriptomin ja epigenomin mittaamisen yhden solun tasolla. Tämä teknologia mahdollistaa esim. erittäin pienten ja heterogeenisten syöpänäytteiden analysoinnin, johon aiempien teknologioiden tarkkuus ei riittänyt. Yhden solun sekvensointi tarjoaakin hyvän mahdollisuuden uusien löydösten tekemiseksi sekä molekyylibiologian että biolääketieteen tutkimuksessa. Yhden solun sekvensointimittausten analysointi on haastavaa ja uusia kehittyneitä tilastollisia menetelmiä tarvitaan luotettavien biologisten johtopäätösten tekemiseksi. Kehitämme tässä projektissa uusia yhden solun mittausaineistojen analysointiin soveltuvia laskennallisia ja tilastollisia mallinnusmenetelmiä geenisäätelymekanismien ymmärtämiseksi yhden solun tasolla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.