Hiilimonoksidin, metaanin ja metanolin tuotanto hiilidioksidin sähkökemiallisella pelkistyksellä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Työssä hyödynnetään uusimpia käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä sopivan katalyytin löytämiseksi hiilidioksidin sähkökemialliseen pelkistykseen, jonka tuotteena syntyy hiilimonoksidia, metaania ja metanolia. Simulaatioissa yhdistetään koneoppimiseen perustuvia tekniikoita dielekrisen väliaineen mallintamiseksi elektrodin pinnan sekä reaktioaskelten kvanttimekaaniseen kuvaukseen. Simulaatioilla pyritään kartoittamaan lukuisia elektrokatalyyttivaihtoehtoja, kuten seostettuja nanopartikkeleita tai hiileen perustuvia materiaaleja, ja tunnistamaan lupaavimmat vaihtoehdot sekä tehokkaan konversion että selektiivisyyden kannalta.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.