Yhdyskuntien älykäs hybridi energiajärjestelmä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

SHREC-projektissa tutkitaan älykästä, uusiutuvaan energiaan perustuvaa hybridijärjestelmää yhdyskunnille. Järjestelmään kuuluu lämmitys-, jäähdytys- ja sähkömarkkinat, ja projektissa painotetaan näiden välisiä vuorovaikutuksia hyödyntäen uusiutuvia energialähteitä ja lämpövarastoja jotta yhdyskuntien energiatehokkuutta voidaan parantaa. Hankkeen tavoitteena on löytää yhdyskunnille kestävämpiä energiaratkaisuja lisäämällä uusiutuvaa energiantuotantoa ja lisäämällä jakeluverkostojen älykkyyttä. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään tehokkaita mallinnus- ja optimointimenetelmiä keskittyen sekä järjestelmien suunnittelu- että käyttövaiheeseen. Menetelmät validoidaan kokeellisesti. Hanke liittyy läheisesti todellisiin energiaintensiivisiin yhdyskuntasuunnittelun ongelmiin. Tämän vuoksi siinä sovelletaan todellista yhdyskunnilta saatavaa dataa. Tulokset hyödyttävät tiedeyhteisöä, mutta tuottavat myös työkaluja SHREC-järjestelmien suunnittelun ja käytön avuksi Suomessa ja EU-alueella.
LyhytotsikkoSHREC/Wang Haichao
AkronyymiSHREC
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2019