Suprajohtavien kaksiulotteisten materiaalien sähköisten ja magneettisten ominaisuuksien

  • Shawulienu, Kezilebieke (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kaksiulotteiset materiaalit kuten grafeeni ja siliseeni ovat yhden atomikerroksen paksuisia, missä hiili- ja piiatomit ovat hunajakennohilassa. Näillä materiaaleilla on tästä rakenteesta johtuvia poikkeuksellisia ominaisuuksia. Me yritämme muuttaa nämä materiaalit suprajohtaviksi ja tutkia tähän liittyvää fysiikkaa tunnelointimikroskopialla ja -spektroskopialla. Tunnelointimikroskoopilla voidaan selvittää materiaalien rakennetta ja sähköisiä ominaisuuksia atomitasolla. Lisäksi sillä voidaan siirtää yksittäisiä atomeita ja muodostaa niistä haluttuja rakenteita, mitä tulemme käyttämään 2D-materiaalien ominaisuuksien muokkaamiseen. Näillä materiaaleilla voi olla sovellutuksia tulevaisuuden elektroniikassa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2020

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.