Sekventiaalisia Monte Carlo -menetelmiä tila- ja parametriestimointiin stokastisissa dynaamisissa systeemeissä

  • Sarmavuori, Juha (Projektin jäsen)
  • Hostettler, Roland (Projektin jäsen)
  • Särkkä, Simo (Vastuullinen tutkija)
  • Bahrami Rad, Ali (Projektin jäsen)
  • Karvonen, Toni (Projektin jäsen)
  • Suotsalo, Kimmo (Projektin jäsen)
  • Garcia Fernandez, Angel (Projektin jäsen)
  • Raitoharju, Matti (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

LyhytotsikkoSärkkä Simo tutk.kulut II
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2018

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.