Sea4Value

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Eri kuljetusmuotojen digitalisaation ja autonomian odotetaan edistyvän harppauksin lähivuosina. Digitalisaatio auttaa luomaan turvallisempia, tehokkaampia, kestävämpiä ja luotettavampia toimitus- ja palveluverkkoja. Palveluverkkoja, jotka ovat pohjana hyvälle elämälle ja kansainväliselle hyvinvoinnille. Meriliikenteessä autonomiakehitys mahdollistaa etäohjauksen ja etäluotsauksen jo lähitulevaisuudessa. Tämän kehityksen vuoksi päätöksenteko siirtyy joko osittain tai joissain tapauksissa kokonaan aluksen ulkopuolelle. Navigoinnin ja ohjailun turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Nykyään navigoinnin turvallisuuden varmistaminen on tiimityötä aluksen kapteenin, miehistön, meriliikenteenohjauksen (VTS) sekä erilaisten turvalaitteiden kesken. Aluksen liiketilan hallinta kaikissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää ja vaatii oikea-aikaista päätöksentekoa, koska aluksen liikettä ei voi pysäyttää kovinkaan nopeasti. Sea4Value / Fairway -hankkeen missiona on luoda kansainvälisesti toistettavia malleja meriliikenteen digitalisaatioon, palveluinnovaatioon ja informaationkulkuun, jotka tukevat olemassa olevia laivastoja ja pitkällä tähtäimellä valmistavat älykkääseen ja autonomiseen merenkulkuun ja navigaatioon. Sea4Value / Fairway on hanke, joka pyrkii laajaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkimukseen perustuvia suosituksia sääntelyyn, liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. Erityisesti, ohjelman tarkoituksena on tuottaa kokeiluja, jotka nähdään tärkeiksi virstanpylväiksi matkalla kohti älykästä ja autonomista meriliikenteen kuljetusjärjestelmää. Näitä ovat erilaiset älykkään väylänavigoinnin kokeilut, eLuotsaus-ympäristön luominen (maalle) ja etäluotsauskokeilut. Nämä ovat keskeisiä askeleita kohti älykkäämpää (nopeaa, tehokasta ja entistä kestävämpää) palveluketjua, joka on oleellinen osa tulevaisuuden autonomisen meriliikenteen kuljetusjärjestelmää.
AkronyymiSea4Value
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/202031/08/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 14 – Vedenalainen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.