Smart Energy -teknologiamurros - mahdollisuuksien hyödyntäminen kestävässä kasvussa Suomen toisella vuosisadalla

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

New technologies disrupt the old rules of the energy system and lead to radical changes in the roles of producers and consumers, but also offer great opportunities. According to the IEA, the global energy transition creates a $50.000 billion market by 2035. The objectives of the Smart Energy Transition (SET) project are to (1) Analyse the technological disruptionin smart energy and its impacts on society and its growth spearheads: cleantech, digitalization and bioeconomy. (2) Explore how different sectors can benefit from the transition, considering the institutional framework, emerging business ecosystems, competence gaps identified in pilots and the economic impacts. (3) Co-create solutions by articulating the impacts of the disruptive technologies and the opportunities, testing transition arenas, integrating the project into relevant policy processes, interacting with stakeholders and the public and producing tools supporting new business creation.

Tiivistelmä

Uudet teknologiat murtavat energiajärjestelmän vanhat säännöt ja johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa, mutta tarjoavat myös suuria mahdollisuuksia. IEA:n mukaan globaali energiamurros tuottaa $50.000 miljardin markkinan 2035 mennessä. Smart Energy Transition (SET) -hankkeen tavoitteena on: (1) Analysoida älykkään energian teknologiamurrosta, sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia Suomen kasvukärkiin: biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon. (2) Selvittää, miten eri toimialat voivat hyötyä murroksesta, ottaen huomioon institutionaalisen kehyksen, kehittyvät liiketoimintaekosysteemit, piloteissa havaitut osaamisaukot ja sekä taloudelliset vaikutukset. (3) Yhteiskehittää ratkaisuja havainnollistamalla teknologioiden vaikutuksia ja niiden mahdollisuuksia, testaamalla transitioareenoja, integroimalla hanke politiikkaprosesseihin, vuorovaikuttamalla sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja tuottamalla uutta liiketoimintaa synnyttäviä työkaluja.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201531/12/2017

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.