Smart Energy Transition

 • Pyhälammi, Allu (Projektin jäsen)
 • Temmes, Armi (Vastuullinen tutkija)
 • Auvinen, Karoliina (Projektin jäsen)
 • Juntunen, Jouni (Projektin jäsen)
 • Ruggiero, Salvatore (Projektin jäsen)
 • Järvenreuna, Vera (Projektin jäsen)
 • Ohrling, Tiina (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uudet teknologiat murtavat energiajärjestelmän vanhat säännöt ja johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa,mutta tarjoavat myös suuria mahdollisuuksia. IEA:n mukaan globaali energiamurros tuottaa $50.000 miljardin markkinan 2035mennessä. Smart Energy Transition (SET) -hankkeen tavoitteena on: (1) Analysoida älykkään energian teknologiamurrosta, senyhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia Suomen kasvukärkiin: biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon. (2) Selvittää, miten eritoimialat voivat hyötyä murroksesta, ottaen huomioon institutionaalisen kehyksen, kehittyvät liiketoimintaekosysteemit, piloteissahavaitut osaamisaukot ja sekä taloudelliset vaikutukset. (3) Yhteiskehittää ratkaisuja havainnollistamalla teknologioiden vaikutuksia janiiden mahdollisuuksia, testaamalla transitioareenoja, integroimalla hanke politiikkaprosesseihin, vuorovaikuttamalla sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja tuottamalla uutta liiketoimintaa synnyttäviä työkaluja.
AkronyymiSET
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201831/10/2021

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Lappeenrannan kaupunki (Yhteishakija)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
 • Motiva Oy (Yhteishakija)
 • Suomen ympäristökeskus SYKE (Yhteishakija)
 • Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus (Yhteishakija)
 • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)
 • Helsingin yliopisto
 • University of Sussex
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.