SA/PAWWS

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektet PAWWS kombinerar tvärvetenskapliga insikter från det nya forskningsfältet Animal Organization Studies, veterinärmedicin och social- och hälsovetenskaper för att skapa banbrytande kunskap om manniskors och djurs välmående i arbete och vårt samhälle. Vi fokuserar pa människo-hundrelationer, ett område inom vilket djupgående empiriska studier fortfarande saknas. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder studerar vi olika slags mannisko-djurarbeten sa som service-, corona-, terapi- och cancerhundar i arbete. Vi bidrar till att skapa ny, integrerad empirisk kunskap om 'flerarts välmående' på arbetsplatsen. PAWWS utvecklar praktiska verktyg som främjar hundens välmående i arbete, såsom certifikat, DogWork-logon och arbetskontrakt för hundar. Projektet PAWWS bidrar vetenskapligt till litteraturen om Animal Organization Studies, veterinärmedicin och hälsovetenskaper. Projektet framjar konkret djurs intressen i vart samhalle, i samhallsdebatten och i vara organisationer.
AkronyymiSA/PAWWS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.