Organisaatiosalailun sosiaaliset prosessit: vaikutukset, rakenteet ja suorituskyky

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimusprojekti keskittyy organisaation sisäiseen salailuun. Organisaatiosalailu on sosiaalinen prosessi, jossa organisaation toimija pyrkii tarkoituksenmukaisesti salaamaan tietoa toisilta toimijoilta yrityksen sisällä. Projektin tavoitteena on tutkia salailun ja toimintakyvyn välisiä sosiaalisia mekanismeja, kuten luottamusta, valtaa ja suostuttelua. Organisaatiosalailua ei ole aikaisemmin systemaattisesti tutkittu ja empiirinen tutkimus uupuu organisaatiokontekstista. Suomessa ja Yhdysvalloissa kerätyn aineiston avulla projekti pyrkii osoittamaan salailun vaikutukset käyttäytymiseen organisaation rakenteiden ja sosiaalisten prosessien joukossa. Salailun vaikutuksen ymmärtäminen ja hallinnointi ovat tehokkaan johtajuuden edellytyksiä, jotka edistävät organisaation päätöksentekoa ja viestintää.
LyhytotsikkoSA/Organizational secrecy
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201815/12/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.