Tosielämä tarkkaavaisuustutkimuksen huomion kohteeksi: Kohti integroituja ja käytäntöön sovellettavia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön malleja

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Selviytymisestä tiedonkäsittelykuormituksen kanssa on koko ajan tulossa yhä tärkeämpi edellytys menestykselle, mutta samaan aikaan myös tarkkaavaisuushäiriöt ovat yleistyneet. Olemassa oleva tutkimustieto on kuitenkin hajanaista ja tarkkaavaisuushäiriötutkimuksen anti kliiniseen käyttöön on jäänyt rajalliseksi. Tässä hankkeessa yhdistämme hajanaista tietoa tosielämän haasteet aiempaa paremmin tavoittavien kognitiivisten mittareiden avulla ja selventämällä nykyisten kliinisten menetelmien perustaa. Kuvaamme yhteyksiä oireiden, niitä säätelevien tekijöiden, kognitiivisten taitojen ja aivojen toiminnan välillä. Tämä saavutetaan hyödyntämällä suurta aineistoa, joka kerätään pääosin automatisoiduilla verkkoalustoilla ja mobiiliseurantasovelluksilla. Hanke syventää tietoa tarkkaavaisuushäiriöiden perustasta, auttaa kehittämään kustannustehokkaita verkkosovelluksia terveydenhuollon tarpeisiin ja selvittää mahdollisuuksia entistä yksilöllisempään hoitoon.
Akronyymiresearch
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.