Vaihtoehtoisia syitä päämies-agentti-ongelmalle yritysten välisissä suhteissa – salattu toiminta vai salatut odotukset

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tilanteita, joissa työtä delegoidaan esimerkiksi työnantajan ja työntekijän tai ostajan ja toimittajayrityksen välillä kuvataan päämies-agenttisuhteiksi. Tämä projekti keskittyy sellaisten suhteiden ongelmiin, erityisesti toimitusketjusuhteissa. Agenttiteoria olettaa perinteisesti agenttien olevan opportunisteja: jos päämies ei voi seurata työtä, agentti tekee sen huonommin kuin päämiehen valvonnassa. Tutkimuksessa haastetaan tämä teorian perusoletus: päämies-agenttisuhteiden ongelmat voivat johtua myös piilotetuista tai epäselvistä tavoitteista, mistä johtuen esimerkiksi toimittajayritys ei osaa tehdä työtä toivotusti. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää johtuvatko toimitusketjujen agenttiongelmat enemmän piilotetuista tavoitteista kuin salatuista toimista (opportunismi), ja löytää oikeat toimintatavat ongelmien vähentämiseen.
AkronyymiACAP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/12/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.