Marginaalista valtavirtaan - Kvanttitietokoneen synty tieteenalana ja uutena liiketoiminnan alueena

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimushanke seuraa kvanttitietokoneiden ympärillä tapahtuvaa uuden toiminnan kentän ja markkinan muodostumista. Uusien teknologioiden siirtyminen marginaalista valtavirtaan on merkittävä tutkimuskohde myös laajemmin sosiaalitieteissä. Teoreettisesti tutkimusprojekti ammentaa narratiivisesta ja temporaalisesta näkökulmasta kentän syntyyn. Merkitykset syntyvillä toiminnan alueilla tuotetaan kielen kautta, ja narratiivit ovat erityisen keskeinen lingvistinen käsite merkitysten tuottamisessa. Tutkimme myös temporaalisen legitimoinnin prosesseja. Syntyvillä markkinoilla tulevaisuuden odotukset ovat merkittävä legitiimisyyden lähde. Lisäksi on tärkeää, että keskeisillä toimijayhteisöillä on yhtenevät näkemykset siitä, milloin on oikea aika investoida resursseja uuteen teknologiaan. Tämä edesauttaa teknologian siirtymään laboratoriosta markkinoille. Tutkimus käyttää reaaliaikaisia laadullisia menetelmiä kvanttitietokoneiden tutkimuksen ja kaupallistamisen tutkimiseen.
AkronyymiSA/From margins to mainstream
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/10/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.