Safety and security assessment of overall I&C architectures

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Fotoneita hyödynnetään laajasti tieteessä, teknologiassa, sairaanhoidossa ja jokapäiväisessä elämässä informaation kuljettamiseen, kuvantamiseen, spectroskopiaan, materiaalien prosessointiin ja valaistukseen. Internet perustuu optiseen tiedonvälitykseen, lasereita käytetään laajasti, ja fotoneilla voidaan toteuttaa kvanttitietokoneita. Fotoneita ei kuitenkaan vielä hyödynnetä täysin: fotoneihin perustuva tiedonkäsittely tarjoaisi mahdollisuuden nopeuttaa informaation prosessointia yli tuhatkertaisesti ja säästää merkittävästi energiaa. Perustavanlaatuinen ongelma fotonien tapauksessa on, että ne eivät vuorovaikuta keskenään, ja täysoptinen tiedonkäsittely perustuu materian välittämiin efektiivisiin (ja siksi heikkoihin) vuorovaikutuksiin. Hankkeessa lähestytään tätä ongelmaa uudesta näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan voiko efektiivisiä fotoneiden välisiä vuorovaikutuksia ja korrelaatioita radikaalisti voimistaa hyödyntämällä systeemin ominaistilojen kvanttigeometrisia ominaisuuksia.
LyhytotsikkoSEARCH (VYR)
AkronyymiSEARCH
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm13/03/201931/01/2020

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.