Bioeconomy and Justice - Biotalous ja oikeudenmukaisuus

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan biotalouden tulevaisuutta kolmella eri aikavälillä - vuosiin 2025, 2075 ja 2125 mennessä. Ensimmäisessä osaprojektissa tulevaisuuden tutkijat keräävät kyselyin tietoa siitä, miltä kehityslinjat voisivat näyttää, kokoavat tämän tiedon erilaisiksi skenaarioiksi ja alistavat ne asiantuntijapaneelien täsmennettäviksi. Toisessa osaprojektissa soveltavat filosofit luovat mallin siitä, kuinka yksityiset ja julkiset päätöksentekijät voivat olla vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään, arvioivat mihin käytännön toimenpiteisiin tästä pitäisi edetä oikeudenmukaisuuden nimissä ja yhdistävät sitten voimansa tulevaisuuden tutkijoiden kanssa sen selvittämiseksi, minkälaiset taloudelliset ja poliittiset päätökset olisivat parhaita juuri nyt ja mitä niiden edistämiseksi voidaan tehdä. Tulokset esitetään mm. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa järjestettävissä paneeleissa sekä Valtioneuvoston kanslian ennakointineuvoston puitteissa järjestettävissä seminaareissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201731/12/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.