Sähköjärjestelmien yhteissimulointimalli ydinvoiman joustavan käytön turvallisuudelle ja luotettavuudelle

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Alkalimetallihappiakut (AMOB) ovat olleet suuren kiinnostuksen kohteena 1990-luvun puolivälistä alkane, koska teoreettisesti niillä voidaan saavuttaa erittäin suuri kapasiteetti ja näiden akkujen käyttämä happi voidaan ottaa ilmasta. Niiden käyttöönottoa ovat kuitenkin estäneet akkujen suuri ylijännite, elektrolyytin epästabiilisyys sekä katodin syöpyminen. Lisäksi niiden kineettisen hitauden on arvioitu estävän käytön sähköisissä kulkuvälineissä. Toisaalta kiinteäoksidipolttokennoilla (SOFC) on samanlainen sähkökemiallinen rakenne kuin AMOB:eilla, mutta niiden teho on huomattavasti suurempi. Tässä projektissa pyrimme luomaan uuden, nopean happi-ioni-johtavuuteen perustuvan AMOB-sarjan. Tämä projekti tuo lisää vaihtoehtoja uudelleen ladattaviin akkusysteemeihin sekä yhdistää AMOB ja SOFC tietämyksen ja käyttöominaisuudet.
LyhytotsikkoCOSI2 (VYR)
AkronyymiCOSI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/01/2021

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.