Robust Energikontroll och Belastningsutjämning med Händelsetriggad Situationsmedvetenhet

  • Werner, Stefan (Vastuullinen tutkija)
  • Abedi, Mohsen (Projektin jäsen)
  • Riihonen, Taneli (Projektin jäsen)
  • Talebi, Pouria (Projektin jäsen)
  • Leithon , Johann (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Detta projekt undersöker och utvecklar sofistikerade lösningar för optimering av energi för smarta elnät. Vi utvecklar avancerade uppskattnings-, prediktions- och detekteringstekniker för att möjliggöra en mer effektiv energidistribution till konsumenter. Våra metoder underlättar en minsking av den totala elkostnaden för både konsumenter och distributörer, samt främjar en mer medveten användning av icke-förnybara energikällor, och möjliggör lokal produktion och lagring av ren energi. Dessutom kommer detta projekt att stärka vårt existerande internationellt vetenskapligt samarbete och samt möjliggöra utbildning av en ny generation forskare och ingenjörer inom det strategiska området smarta energiteknik.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.