ReSolve 2017-19

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Plus-energia-alueet ovat kaupunginosia tai alueita, joissa energian kulutus on jollakin aikavälillä pienempi kuin kestävästi tuotettu energia. Aikaväli voi olla esimerkiksi vuosi. Plus-energia-alueet edustavat energiajärjestelmien uutta sukupolvea, sillä fossiilisista polttoaineista luopuminen edellyttää täysin uudenlaista systeemiajattelua. Projektissa kehitetään menetelmiä ja työkaluja plus-energia-alueiden toiminnan simulointiin ja optimointiin, sekä suunnittelemaan joko uusia plus-energia-alueita, tai muuntamaan nykyisiä alueita sellaisiksi. Tämä tapahtuu lisäämällä päästötöntä tuotantoa ja operoimalla järjestelmää tehokkaammin. Suunnittelutehtävä on vaikea koska siihen vaikuttavat kulutusennusteiden ja uusiutuvan energian tuotannon epävarmuudet. Parhaan järjestelmän valinnassa on myös otettava huomioon useita taloudellisia, ympäristöön liittyviä, teknillisiä, ja sosiaalisia kriteereitä. Siksi suunnittelumetodologiaan liittyy oleellisena osana monikriteerinen päätösanalyysi.
LyhytotsikkoReSolve 2017-19
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201731/12/2019