Real Estate and Sustainable Crisis management in Urban Environments

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yhteiskunta kohtaa tulevaisuudessa monia erilaisia kriisejä, joista osa on etukäteen tunnistettuja ja osa odottamattomia. Kriisitekijät on tärkeää tunnistaa, jotta niiden aiheuttamiin vaikutuksiin voidaan varautua etukäteen. Tämä tutkimus tarkastelee kiinteistöjen roolia kriisinhallinnan keinona. Kiinteistöt ovat kriiseissä tärkeässä roolissa, sillä alueilla ja erilaisilla tiloilla, olivatpa ne koteja tai työtiloja, on merkittävä vaikutus ihmisten toimintaedellytyksiin ja hyvinvointiin. Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellinen yhdistäen tulevaisuudentutkimusta, arkkitehtuuria, kaupunkitutkimusta, maankäytön ja tilojen suunnittelua sekä kiinteistötaloutta. Tuloksena kuvataan kriisien vaikutuksia tilojen ja alueiden käyttöön sekä ihmisten hyvinvointiin ja annetaan konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja niin asuin- ja työtilojen kuin alueidenkäytön suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön, hallintaan, johtamiseen ja hyvien toimintatapojen edistämiseen kriisivalmiuden parantamiseksi.
AkronyymiRESCUE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm21/08/202030/11/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.